Palvelut

UKK-osio sivun alaosassa ↓

Yksilövalmennus

Ratkaisukeskeistä coachausta, jossa voit kehittää itsetuntemustasi ja oppia hyödyntämään paremmin sisäisiä voimavarojasi, kirkastamaan tavoitteitasi ja oppia laatimaan realistisen suunnitelman kohti haluamaasi päämäärää ja oppia päästämään irti sellaisesta mikä ei enää palvele sinua.

Räätälöin valmennuksen sinun tarpeidesi mukaan.

Valmennus koostuu coachaavasta keskustelusta, kartoituksista, toiminnallisista harjoituksista, kirjoitusharjoituksista, rentoutus- ja visualisointiharjoituksista.

Valmennus tapahtuu Zoomin, Skypen tai Whatsappin kautta,

ryhmävalmennus

Toteutetaan Zoomin välityksellä. Kesto 2-4 tuntia.

Tulevia aiheita esimerkiksi: Oma potentiaali, vahvuudet ja arvot, olet kaiken hyvän arvoinen: itsevarmuus, itsemyötätunto, unelmaelämä.

Liity sähköpostilistalleni, jotta saat tiedon heti kun järjestän ryhmävalmennuksen.

verkkokurssit

Tulossa keväällä 2021 Kutsu kotiin itseesi -verkkokurssi, jonka aiheita ovat:

  • omien vahvuuksien ja haasteiden tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen elämässä
  • itsemyötätunto ja itsensä arvostaminen
  • sisäinen rauha, vaikka ulkopuolella tapahtuisi mitä, voi tuntea ettei ole mitään hätää
  • vapautuneempi olo olla oma itsensä, se riittää, eikä tarvitse suorittaa ja tehdä koko ajan enemmän ja enemmän
  • luottamus itseensä ja itsensä arvostus, jolloin uskaltaa ottaa askelia unelmiensa suuntaan

Ilmoittaudu alla maksuttomaan 5 päivän Pysähdy itsesi äärelle -valmennushaasteeseen.

Usein kysytyt kysymykset

Coaching perustuu kognitiiviseen käyttäytymistieteeseen, positiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeisyyteen. Coaching on voimallinen prosessimainen ohjausmuoto, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa. Coaching auttaa selkeyttämään ja kirkastamaan valmennettavan ajattelua ja tavoitteita, löytämään strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä vahvistamaan valmennettavan omia voimavaroja niin, että hän kykenee saavuttamaan tavoitteensa.

Valmentaja ei jaa neuvoja, vaan auttaa valmennettavaa oivaltamaan itse omat tavoitteensa, luomaan toimintasuunnitelman ja pitämään motivaatiota yllä. Coaching ei ole opettamista, jossa valmennettavalle kerrotaan, miten jokin asia tehdään. Valmennus ei ole myöskään terapiaa, jossa käydään läpi valmennettavan menneisyyttä, mutta terapiassa käyvä ihminen voi halutessaan käyttää valmennusta terapian tukena, mikäli hän on riittävän terve sitoutuakseen tarvittavien edistysaskelien ottamiseen. Valmentajan tehtävänä ei myöskään ole toimia mentorina, mutta jos valmennettava haluaa kuulla esimerkkitarinoita, on näitä mahdollista sisällyttää valmennukseen. Tarkoituksena on kuitenkin se, ettei valmentaja ohjaile valmennettavaa vinkkien avulla tiettyyn suuntaan.

Katso YouTube-videoni Mitä on ratkaisukeskeinen valmennus?

Coaching sopii ihmisille, jotka haluavat kehittyä ja ottaa vastuuta elämästään, oppia tuntemaan itsensä paremmin ja päästä elämässään eteenpäin. Oman elämän tutkailu ammattilaisen kanssa on itsensä arvostamista, joka varmasti hyödyttää itseäsi ja läheisiäsi.

Valmennus ei ole terapiaa, jossa käytäisiin läpi valmennettavan menneisyyttä. Terapiassa käyvä ihminen voi halutessaan käyttää valmennusta terapian tukena, mikäli hän on riittävän terve sitoutuakseen tarvittavien edistysaskelien ottamiseen.

Henkisen hyvinvoinnin valmentaja tai life coach ei ole suojattu ammattinimike, joten kuka vaan voi kutsua itseään näillä nimikkeillä ja siksi kannattaa olla varovainen kun valitsee itselleen sopivaa coachia.

Minä olen käynyt vuoden kestävän LCAF Certified Coach -koulutusohjelman (20 op) Life Coach Academyssa. Koulutukseen kuului 30 lähiopetuspäivää, itsenäistä opiskelua, 100 tuntia harjoitusvalmennuksia, kirjallinen loppukoe ja valmennusnäyte.

Valmennukseni on ehdottoman luottamuksellista ja seuraan työssäni International Coach Federationin eettisiä ohjeita.